Novik, L. (2021) “Future’s argonauts”, DAT Journal, 6(2), pp. 215–228. doi: 10.29147/dat.v6i2.409.